Flow enineering

Inżynieria układów przepływowych

01.

PROJEKTY

Oferujemy kompletne przygotowanie dokumentacji wykonawczej oraz powykonawczej, uwzględniające wszystkie niezbędne etapy np. studium możliwości, szczegółowa inwentaryzacja stanu istniejącego.

 

Zwracamy szczególną uwagę na energochłonność i konfrontujemy to z kosztami inwestycyjnymi.

 

Nieustannie audytujemy dostawców u klientów i z klientami u dostawców, sprawdzamy jakość dostaw, serwis, terminy i następnie uwzględniamy przy następnym doborze podczas projektowania.

 

Wspieramy klienta przy uruchomieniach i odbiorach.

Przemysłowe systemy chłodzenia i odzysku ciepła:
 • Maszynownie chłodnicze
 • Instalacje wody lodowej
 • Instalacje glikolowe
 • Instalacje freonowe

Dobór urządzeń t.j. pompy, agregaty chłodnicze, chłodnice wentylatorowe, stacje uzdatniania wody, armatura, rodzaj orurowania.

Aranżacja dwuwymiarowa oraz trójwymiarowa pomieszczeń maszynowni oraz tras orurowania – minimalizacja kosztów orurowania, koordynacja z innymi instalacjami.

Systemy wentylacji technologicznej:
 • Technologie wentylacyjne hal produkcyjnych
 • Specjalistyczne projektowanie wentylacji dla procesów spożywczych oraz chemicznych

Konfiguracja central wentylacyjnych, dobór źródeł zasilania, projektowanie (dwuwymiarowe oraz trójwymiarowe) tras wentylacyjnych, międzybranżowa koordynacja instalacji.

Technologiczne systemy grzewcze:
 • Systemy kotłowni wodnych
 • Systemy grzewcze oleju termicznego
 • Systemy zasilania parą technologiczną oraz odprowadzenia i uzdatniania kondensatu

Dobór urządzeń grzewczych (kotły, wytwornice pary) oraz pozostałych elementów (t.j. odwadniacze, odgazowywacze, wymienniki ciepła, separatory – osuszacze pary, przerywacze próżni, pompy kondensatu, zawory, filtry, dozowanie inhibitorów korozji).

Systemy próżni i gazów technologicznych:
 • Dobór technologii
 • Aranżacja instalacji

02.

DORADZTWO TECHNICZNE

Doradzamy technicznie w sprawach dla Ciebie ważnych, takich jak:

Z

Odbiory uruchomieniowe

Z

Odbiory – sprawdzenie układów przepływowych u producenta FAT.

Z

Optymalizacja i ocena zgodności projektów.

Z

Zarządzanie projektami w dziedzinie maszyn i technologii przepływowych.

03.

POLITYKA FIRMY

Zobowiązaliśmy się do prowadzenia polityki, nazwanej przez nas: „Polityki Otwartego Kanału”.

Oznacza to, że otwarcie mówimy o naszych zagadnieniach projektowych i naszych doświadczeniach w ramach prowadzonego blogu.

Mamy świadomość, że będzie to pomocne naszym Klientom przy dokonywaniu właściwych wyborów.

W ramach politylki „Otwartego kanału” z szeroko udostępnionej pomocy, będzie mogła korzystać też nasza konkurencja. To właśnie motywuje nas do bycia krok przed nią i ciągłego, naszego rozwoju dla Klienta i dzięki niemu.

04.

REFERENCJE

05.

CENNIK

Prace projektowe w większości wyceniane są na podstawie indywidualnej oceny złożoności zagadnień i na jej podstawie kreowana jest oferta.

 

 

W pozostałych przypadkach stawka godzinowa wynosi:

150 PLN netto

06.

BLOG

Zapraszamy do naszego bloga poświęconego inżynierii układów przepływowych

07.

KONTAKT

KORESPONDENCJA

Ul. Chopina 1
07-420 Kadzidło

ADRES FIRMY

Ul. Obrzeżna 5F/55
02-691 Warszawa

E-MAIL

info@rt-technik.com
www.rt-technik.com

TELEFON

+48 500 602 722